miércoles, 5 de octubre de 2011

Ple de setembreEl ple d’octubre ha donat per a molt, més de dos mesos sense plens donen moltes ganes de debatre. En primer lloc EU de Catarroja va presentar tres mocions, dos no varen ser aprovades, la primera d’elles demanant un referèndum per la reforma de la Constitució i la segona en contra de la Taxa Tamer, però la tercera, amb gran satisfacció per a EU, sí va ser aprovada, la gravació dels plens, l’Ajuntament gravarà els plens i els penjarà per a que els ciutadans i les ciutadanes puguen vore les sessions plenàries.

Però l’aprovació més greu que tingue lloc ahir al ple va ser la modificació de crèdit. Passades ja les eleccions municipals que han garantit al PP quatre anys de fer i desfer el que es vinga en gana , ja no te sentit per al govern els diners per a viudes, pensionistes, xecs bebé, juventut, esports, dona, les activitats psicopedagògiques, la promoció del Valencià, la promoció cultural....totes estes partides baixen inclós fins desaparèixer, s’han passat els diner a altres partides per a pagar la llum, la neteja viaria , els treballs a les empreses privades i els programes informàtics.
Qué no sabien les despeses abans del pressupostos? Sense cap dubte, clar que sí, però calia uns pressupostos que ells no es creien, ara les eleccions ja han passat i tornen a marcar les seues prioritats i nosaltres els que es diem es que si no hi han diners que els seus salaris no siguen tan elevats.

També varem fer una crítica al govern de reduir al 50% a les dones de la neteja que estan contractades per l’Ajuntament mentre donen la contracta de la neteja a una empresa privada. Vergonyós!

Però el ple donà per a molt més.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Get the latest updates from us for free