viernes, 24 de febrero de 2012

PLE DE FEBRER


El Govern del PP de Catarroja ho te clar, cap ajuda per a l’esport de base, han eliminat la subvenció per al tots el clubs esportius, a excepció del Catarroja C.F, i a més a més els obliguen a fer-se tots els membres del club socis i a més a més a pagar la utilització del poliesportiu per als seus entrenaments, es a dir no és que li lleven les ajudes sinó que damunt van a tindre que pagar, que abans no pagaven, per a poder utilitzar les instal•lacions per entrenar, molts d’ells tindran que tancar el club per insostenibilitat , Esquerra Unida presentà al Ple de ahir una esmena a les ordenances demanant ni més ni menys que el que han tingut fins ara els clubs esportius i el que tenen en la resta de pobles, esta va ser la nostra esmena: “Les entitats esportives quedaran exemptes del pagament de les taxes per utilització de les instal•lacions esportives, previ compliment de l'obligació següent: Caldrà presentar, abans de l'inici de la temporada, un projecte de l'activitat a l’Ajuntament. L’esmentat projecte haurà d'especificar obligatòriament l'activitat que s’ha de realitzar, la periodicitat de la pràctica o calendari, horari de competició i, si es el cas, entrenaments.”

Rebutjada amb els vots del PP que demostra així que no té cap interès pel esport de base.
Tema important del Ple és l’informe de morositat, en estos moments l’Ajuntament té un deute de 3.138.414,86 € corresponent a despeses corrents i inversions, a banda hem de contar el deute en despeses de personal, subvencions i ajudes. L’Alcadessa a la nostra pregunta de quan podia suposar este deute no va saber ni aproximar-se a la cifra.

Però el Ple de Febrer va donar molt més de si, un Ple en el que afortunadament estava present part del poble de Catarroja i on el PP va demostrar la seua complicitat amb les agressions policial votant en contra de que es votés la condemna a les agressions policials i la reprovació de la Delegada del govern. També votaren en contra la nostra moció del 8 de març, així com les que presentarem en contra de les retallades en violència de gènere i contra la reforma educativa i, per supost, la presentada en contra de com s’ha fet el procés de selecció del personal de Centre Comarcal de Serveis Interculturals. De les sis presentades solament votaren a favor la de la utilització de la Banca ètica.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Get the latest updates from us for free