sábado, 30 de julio de 2011

PLE DE JULIOL: CONTINUEN LES PRIVATITZACIONS


Es torna a privatitzar el teatre auditori.

El PP de Catarroja i les privatitzacions de serveis municipals no donen resposta a les necessitats del poble beneficiant exclusivament a interessos privats. En el cas de l’Auditori, s’ha donat casos d’associacions culturals i educatives del poble que volent utilitzar l’auditori per a actes no han pogut i s’han tingut que buscar uns altres espais, inclús fora de Catarroja.

La dreta sempre ha intentat desprestigiar lo públic front la gestió privada amb arguments que poc tenen de realitat. En el cas de Catarroja està més que demostrat que les privatitzacions ni milloren ni abaraten els serveis. Als darrers dies hem vist tres casos significatius: el de l’aigua (puja un 3% a petició de l’empresa que ho gestiona), la neteja viària (retallant llocs de treball, maquinària i el servei d’atenció ciutadana) i el de l’Auditori (retallant hores d’utilització per a entitats que ho sol•liciten).

Novament observem com el PP prioritza interessos privats davant serveis a la ciutadania. Els recursos municipals han de tindre un únic objectiu: donar resposta a les demandes ciutadanes en vistes a millorar el nostre poble i, a més, fent protagonista a les persones en eixa millora acostant l’administració local donant a conèixer-la. Evidentment, el PP de Catarroja no comparteix amb EU aquesta visió, ja que per a ells l’ajuntament s’ha convertit en una agència de col•locació per als seus amics i una eina per a beneficiar a empreses particulars que, malauradament, son les que “governen” des de l’ombra.

Per a EU de Catarroja una de les prioritats des de l’oposició a aquesta legislatura serà la de fer públic les dades econòmiques dels serveis privatitzats i desemmascarar els veritables interessos d’aquestes empreses i les carències en la seua gestió, amb la complicitat de l’equip de govern (PP).

0 comentarios:

Publicar un comentario

Get the latest updates from us for free