miércoles, 13 de julio de 2011

CONSTUCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.


Hui ha segut la constitució de la Diputació de València, únicament jo he promes per imperatiu legal i he dut la xapeta del SÍ AL VALENCIÀ. Açí vos facilite la meua intervenció:


Bon dia a tots i a totes:


En primer lloc felicite al senyor Alfonso Rus per haver segut reelegit president de la Diputació de València.


En segon lloc vull donar les gràcies als homes i dones que el 22 de maig varen confiar en Esquerra Unida -10.000 més que fa quatre anys- homes i dones que han confiat en una formació política que pensa que un altre món es possible i sobretot necessari.


També vull agrair-li als meus companys i companyes la confiança que han dipositat en mi per a representar a EU en la Diputació de València.


La meua organització ha estat representada i ha treballat en aquesta Diputació des de les primeres eleccions democràtiques. Els meus companys sempre han desenvolupat una tasca important aportant les nostres propostes a aquesta institució, i hem demostrat que encara que estigam en l’oposició, podem i sabem aportar la nostra política.


Esquerra unida estarà per a treballar i esperem que s’origine un clima de participació que permeta que la veu d’aquells que representem, s’escolte.


Anem a exercir una oposició constructiva perquè estem ací per a construir. Poden contar amb la nostra col·laboració per a debatre qualsevol qüestió. El respecte a totes les forces polítiques és fonamental en un estat democràtic, ara bé, Esquerra unida serà flexible en les formes però ferma amb el contingut.


La diputació és l’ajuntament dels ajuntaments. Per a nosaltres l’ajuntament és l’administració més propera a la ciutadania, per això hauria de tindre els suficients recursos per a poder desenvolupar l’estat de benestar. Cada ajuntament és coneixedor de les mancances i prioritats de la seua població, per això Esquerra Unida aposta perquè se cedisca des de la Diputació transferències i finançament als ens locals, ajuntaments, ens metropolitans i mancomunitats.


Les diputacions s’han convertit en institucions caduques i obsoletes, en entitats per mantindre l’artificial divisió del nostre país en províncies. Volem des d’Esquerra Unida superar aquest model, volem un país on les comarques tinguen l’entitat que els correspon, que els ciutadans i ciutadanes del País València senten les seues comarques, que els nostres pobles es relacionen en funció de la seua història, que afortunadament ningú pot esborrar.


Apostem per una administració del nostre territori basada en la descentralització, la simplificació i la coordinació interadministrativa, que situe per damunt del color polític dels governs i de la visió corporativa de les respectives entitats, la lògica de la col·laboració i la complementarietat. per això, proposem una Llei de Comarcalització del País Valencià.


Mentre això siga possible


Des d’Esquerra Unida volem una diputació viva, transparent, amb homes i dones disposats i disposades a treballar pels nostres pobles, al costat dels ajuntaments, que no són altra cosa que la representació dels veïns i veïnes.


Apostem per una institució provincial austera, transparent, sense grans fastos, volem canviar la diputació i volem canviar-la des de dins.


Aquesta legislatura vindrà marcada, igual que el final de la darrera, per la crisi del sistema capitalista, una crisi que estan pagant els treballadors i treballadores i a la què els ajuntaments no poden fer front per la manca de recursos, per un sistema de finançament injust que ofega als nostres pobles i ciutats.


Són milers les famílies que en aquestos moments han d’acudir a la solidaritat dels amics i familiars i fins i tot a la caritat per poder fer front a les seues necessitats bàsiques, perquè des de les administracions no es fan polítiques destinades al benestar de les persones, les depeses de les administracions es destinen a pagar grans esdeveniments com la Fórmula 1, la visita del Papa i la Copa América en lloc de destinar els seus diners a desenvolupar l’estat de benestar social amb la renda bàsica, la Llei de Dependència o les ajudes al lloguer.


Per últim, remarcar que anem a treballar per fer del nostre territori un país millor i que nosaltres continuarem fent tasca per allò que ens han triat:


- Uns municipis socials front a les polítiques actuals de grans beneficis per a uns pocs i retalls per a la resta. Volem justícia social i no caritat.


- Uns municipis participatius front a governs que aproven la seua política d’esquenes a la ciutadania.


- Uns municipis amb cultura perquè un poble que no té cultura és un poble fàcil de manipular i per descomptat...


- Uns municipis sostenibles front a les grans construccions.


Hui comença una nova etapa i esperem es tracte a totes les forces polítiques amb respecte, perquè tots i totes hem sigut triats pel poble per a treballar per ell i tenim el dret, i sobretot l’obligació d’aportar i de fiscalitzar les polítiques que es fan des d’esta institució.


Nosaltres, des d’Esquerra Unida sempre ho hem tingut molt clar. Quan el govern propose polítiques per millorar la qualitat de vida de la tercera edat, l’educació, els problemes de la joventut, la nostra cultura, el valencià, el xicotet comerç, és a dir, millorar el benestar de la ciutadania, comptarà amb el nostre vot. Per a dir sí al desmantellament de l’estat de benestar i privatitzar serveis ens trobarà frontalment en contra.


Moltes gràcies.

1 comentarios:

Get the latest updates from us for free