viernes, 24 de junio de 2011

EL PRIMER PLE


Espectacular el ple de hui, en el primer ple d’esta legislatura s’ha aprovat una despesa de 215.00 euros anuals per a 5 lliberacions, l’alcaldessa que suposarà una despesa de 55.199,90 € més 18.078 € de Seguretat Social, Rafa Sanchís 37.199.96 € més 11.941,18 € en Seguretat Social i tres càrrecs de confiança, secretària, premsa i la Teresa Lloria que mentre puga seguirà vivint de l’Ajuntament, un total de 92.157,62 € , de vergonya.
Determinats “polítics” han fet de la política el seu “papus vivendi” i això suposa un gran problema, en un moment de crisi com el actual on els polítics es suposa que han de fer les polítiques necessàries per a solucionar els problemes de la ciutadania es trobem amb una classe privilegiada que res te que vore amb el que hui n’hi ha al carrer, des de EU ens sembla una indecència que el polítics es fiquen estos salaris, hui hem dit al ple que volem saber a que es dedicàvem estos polítics abans de viure de l’Ajuntament i que se’ls pague el mateix salari que cobraven en el seu lloc de treball i si no en tenien ni ofici ni benefici que cobren 2’5 vegades el salari mínim interprofessional que està estipulat en 641’00 € i si els sembla baixet (dels més baixos de Europa) que l’augmenten que és una competència del Congrés dels Diputats, IU els votarà a favor la proposta.
En EU els càrrec públics cobren el mateix que cobraven al seu lloc de treball, per a nosaltres la política no ha de ser una eina de enriquiment els salaris desorbitats dell polítics desvirtua la democràcia. Una persona que ocupa un càrrec institucional i que pren decisions per al seu poble no pot utilitzar el mateix per a convertir-se en una classe privilegiada amb el diners de tots i totes. Amb el diners que hui s’han destinat a butxaques privades es podien haver fet moltes polítiques socials.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Get the latest updates from us for free